• מדיניות המחיר הנמוך ביותר

מדיניות התחייבות למחיר הנמוך ביותר

מדיניות התחייבות למחיר הנמוך ביותר
מחיר הנופש במלון אלמא, המוצג באתר האינטרנט הרשמי שלנו בלבד, יהיה תמיד המחיר הנמוך ביותר.
אם מצאתם מחיר נמוך יותר לאותו נופש בדיוק באתר אינטרנט אחר, פנו אלינו בדוא"ל: reservations@elmahotel.co.il, ואנו מתחייבים להשוות את המחיר, בכפוף להוראות מדיניות זו.
1. התחייבות למחיר הנמוך ביותר
1.1. חברת מוסיקארט בע"מ (להלן: "החברה"), הבעלים ומפעילת מלון אלמא (להלן: "אלמא"), מתחייבת למכור ללקוחותיה באתר האינטרנט הרשמי של המלון בכתובת www.elmahotel.co.il (להלן: "האתר"), נופש הכולל לינה וארוחת בוקר במלון אלמא (להלן: "הנופש"), במחיר הנמוך ביותר כולל מיסים (להלן: "ההתחייבות למחיר הנמוך ביותר"), מבין המחירים לנופש זהה באתרי אינטרנט המציעים למכירה לינה בבתי מלון (להלן: "האתרים למכירת נופשים").
1.2. ההתחייבות למחיר הנמוך ביותר חלה אך ורק על מכירה רגילה במחירים רשמיים. ההתחייבות למחיר הנמוך ביותר אינה חלה על מכירת נופשים במסגרת מבצעים מיוחדים, או במקרה של מכירה הכוללת הנחות לחברי מועדוני לקוחות ולחברי מועדוני צרכנות, או לתכניות נאמנות ותגמולים, או בגין מכירה לארגונים, או במסגרת הטבות למחזיקי כרטיסי אשראי, או הנחה הניתנת עבור מכירת חדרים על ידי אתר למכירת נופשים שאינו חושף את מקום האירוח מראש.
1.3. ההתחייבות למחיר הנמוך ביותר אינה חלה על שירותים אחרים של אלמא שאינם נופש הכולל לינה וארוחת בוקר במלון, כגון מכירת חבילות מבצעים / חבילות הכוללות הופעה, מכירת כרטיסים להופעות, טיפולי ספא, ארוחות במסעדת אורטוריו וכו'. 
1.4. לקוח פרטי (שהינו אדם פרטי שאינו עסק ו/או תאגיד ו/או שותפות) שהשלים ביצוע הזמנה לנופש באתר אלמא וקיבל אישור על ההזמנה ו/או שמעוניין לבצע הזמנה לנופש באתר אלמא (להלן: "הלקוח"), ואשר מצא באתר למכירת נופשים אחר נופש זהה לנופש שהזמין במלון אלמא במחיר זול יותר (במחיר בשקלים כולל מע"מ), הכולל את אותו סוג חדר, אותה רמת אירוח, אותה כמות אנשים, עבור אותם תאריכים (לרבות מועד צ'ק אין וצ'ק אאוט), באותם תנאי תשלום ובאותם תנאי ביטול, רשאי לפנות אל החברה בדוא"ל: reservations@elmahotel.co.il,בתוך 6 שעות ממועד ביצוע ההזמנה באתר אלמא, (להלן: "הפניה").
1.5. ההצעה הנבדקת חייבת להיות תקפה אונליין בזמן הבדיקה הנערכת על ידי מחלקת ההזמנות של אלמא.
1.6. בפנייה יש לשלוח קישור אונליין תקף מאתר למכירת נופשים, המציג מחיר זול יותר מהמחיר באתר אלמא עבור אותו סוג אירוח, ואת פרטי ההתקשרות של הלקוח, או צילום מסך המציג מחיר נמוך יותר במועד משלוח הפניה.
1.7. החברה מתחייבת לבדוק את הפניה, וככל שיימצא כי נופש זהה, בעל אותם מאפייני אירוח כאמור בסעיף 1.4 לעיל, מוצע למכירה באתר למכירת נופשים אחר במחיר זול יותר, החברה מתחייבת להשוות את המחיר, לעדכן את הזמנת הלקוח, ולגבות מהלקוח את המחיר הנמוך יותר בגין האירוח (להלן: "עדכון ההזמנה"), או  לאפשר לקבל זיכוי על ההפרש בין המחיר שנגבה בגין ההזמנה למחיר שהוצג בפניה
1.8. מובהר כי לחברה תעמוד הזכות לבדוק ולוודא את הטענה של הלקוח במישרין מול האתר למכירת נופשים המציע את החופשה הזהה בהתאם לפניית הלקוח. בדיקת המחיר כאמור לעיל זה תיעשה על פי שיקול דעת החברה.
1.9. למען הסר ספק יובהר כי עדכון ההזמנה כאמור בסעיף 1.7 לעיל יינתן באופן אישי ללקוח בלבד, ולא ניתן להעביר זכות זו לאדם אחר.
 
 
2. תחולת תנאי השימוש באתר אלמא
2.1. האמור במדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר אלמא (להלן: "תנאי השימוש באתר") המפורסם בכתובת: 
https://www.elmahotel.co.il/octopus/Upload/files/elma-terms-of-use-heb.pdf.
2.2. בכל מקרה של סתירה בין מדיניות זו למדיניות השימוש באתר אלמא, תגברנה הוראות מדיניות זו.
2.3. תנאי מדיניות זו עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה.
2.4. אחריות החברה על פי מדיניות זו הינם בכפוף לקבוע בסעיף 34 לתנאי השימוש באתר.
 
3. הוראות כלליות
3.1. החברה רשאית להפסיק או לשנות את מדיניות זו בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ובלבד שזכויותיו של לקוח שביצע אצלה הזמנה קודם לביצוע השינוי לא תפגענה. החברה לא תישא בשום אחריות כלפי הלקוחות ו/או המשתמשים באתר אלמא (להלן: "המשתמשים") או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את המדיניות, לזמן מוגבל או לחלוטין, מכל סיבה שהיא. 
3.2. אין במדיניות זו כדי ליצור התחייבות כלשהי של החברה כלפי הלקוחות ו/או המשתמשים שאינה מצוינת במפורש במסמך המדיניות לעיל או בהוראות תנאי השימוש באתר. 
3.3. כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של החברה ו/או מפעילת האתר לא ייחשבו כהפרה של הוראות מדיניות זו ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
3.4. רישומי החברה, מערכותיה ומערכות מי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לנתוני הלקוחות ו/או המשתמשים, הזמנתם ו/או פנייתם לחברה.
3.5. במידה וקיים חשד לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין בעת הזמנת נופש באתר ו/או באם הלקוח לא מילא אחר כללי מדיניות זו במלואם, רשאית החברה שלא לאשר בקשת לקוח לעדכון ההזמנה.
3.6. על מדיניות זו יחול הדין הישראלי והיא תפורש לפיו. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס למחלוקות בקשר עם מדיניות זו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב–יפו בלבד.
3.7. הוראות מדיניות זו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן פונות לשני המינים.