• in-tence-heb

תערוכות באלמא

כשהגיתי את הקמתו של מרכז אלמא לאמנויות ראיתי בעיני רוחי מוזיאון בעל מבנה פתוח, מוזיאון בתנועה. רציתי שמרגע הכניסה למבנה תיווצר בקרב המבקרים תחושה של אתר אמנות הרווי כולו ברוחה העכשווית של האמנות שלנו. לפיכך, התבקשו האדריכלים ליצור חללים התואמים חזון זה. מרכז אלמא שלוש גלריות ייעודיות להצגת אמנות חזותית על כל היבטיה. הגלריות מצוידות באמצעי האלקטרוניקה והווידיאו החדישים ביותר, התאורה בהן משוכללת, חלליהן ניתנים לחלוקה על פי הצרכים המשתנים של העבודות המוצגות, והם מאפשרים הצבה ותלייה של עבודות בדרכים מגוונות. בנוסף גלריות, אמנות מוצגת בכל החללים הציבוריים באלמא. זאת החל באולם הכניסה, עבור במסדרונות הרחבים, בבתי הקפה ובכיתות האמן, וכלה במסדרונות המדורגים בקומה הראשונה, שבהם יצר האדריכל יעקב רכטר מערכת תאורה טבעית, בהירה ובלתי–ישירה, המתאימה כל כך להצגת אמנות.  ל
החללים הללו מספקים אפשרויות תצוגה מגוונות לאמנים ישראלים עכשוויים, הן באמנות הפלסטית והן באמנויות הבימה - במוזיקה, בתיאטרון ובמחול. בכך, הם נותנים ביטוי לרב–תחומיות התרבותית שהיא נשמת אפו של מרכז אלמא.
לילי אלשטיין
מייסדת אלמא מרכז אמנויות