• classic-room-601-22

לילה בספטמבר עם שני טיפולי ספא

מתארחים במהלך ספטמבר ללילה אחד באמצע שבוע (א'-ד'), במחיר מיוחד הכולל 2 טיפולי ספא בני 50 ד' כל אחד. האירוח לזוג לא כולל ה20 לספטמבר,2017 מחיר מבצע
1,650 ללילה (1,410 לא כולל מע''מ )