5% הנחה למזמינים באתר

נגישות במלון אלמא

מלון אלמא רואה בנגישות ערך עליון ועל כן לאחר התייעצות עם הגורמים המקצועיים הותאם המלון לנגישות מלאה.
במלון ישנם חדרים נגישים ומר מאיר אלימלך, סמנכ"ל המלון הוא רכז הנגישות של המלון. בכל פנייה או שאלה תוכלו לפנות אלינו ומאיר יישמח לסייע.  
למאיר אחראי הנגישות 052-457-4584