מצב נגישות / ניווט באמצעות מקלדת דלג לתוכן הזמנה אונליין תפריט ניווט נגיש פאנל נגישות איפוס נגישות מפת אתר הצהרת נגישות

אתר זה עושה שימוש בקבצי cookies, לרבות קבצי cookies של צד שלישי, עבור שיפור הפונקצינליות, שיפור חוויית הגלישה, ניתוח התנהגות גולשים (web analytics) ושיווק ממוקד. המשך גלישה באתר זה מבלי לשנות את הגדרת קבצי ה-cookies של הדפדפן, מהווה אישור לשימוש שלנו בקבצי cookies. למידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות שלנו.

תנאי שימוש באתר האינטרנט

אלמאתנאי שימוש באתר האינטרנט

הינך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלה בעיון. כרם ניהול בתי מלון בע”מ, ח.פ. 515243244 (להלן: “החברה“), שכתובתה היא נחלת יצחק 12 בתל-אביב, הינה מפעילת מרכז אמנויות ומלון אלמא (להלן: “המלון“). החברה והמלון עשויים להיקרא יחדיו להלן “אלמא“, “אנחנו“, “לנו” או “שלנו“.

אנו מספקים שירותים מסוימים באמצעות אתר האינטרנט שלנו המצוי בכתובת www.elmahotel.co.il (להלן: “האתר“), ובין היתר מתן מידע על מרכז האמנויות ומלון אלמא, מתן מידע על קונצרטים, מופעים והצגות, מכירת והזמנת חדרים במלון, וכן מכירת כרטיסים להופעות (להלן יחד: “השירות“). באמצעות שימוש בשירות בכל דרך (להלן יחד “לקוח” או “לקוחות” לפי ההקשר), אתה מקבל את תנאי שימוש אלה (להלן: “תנאי השימוש“), לרבות ההסכם הנפרד בענין התיישנות המצ”ב, היוצרים הסכמים משפטיים בינך ובין אלמא. במידה ואינך מסכים להיות מחויב על-ידי תנאי השימוש, אנא אל תעשה שימוש או תיכנס לאתר.

הסכם המשתמש של אלמא (להלן: “ההסכם“), כולל בתוכו את: (1) תנאי שימוש אלה; ו-(2) את מדיניות הפרטיות (להלן: “מדיניות הפרטיות“), אשר יוצרים יחד חלק בלתי נפרד מההסכם. תנאי השימוש נכללים כאן על דרך ההפניה. למעט אם צוין אחרת מפורשות: (1) כל התייחסות לשירות בתנאי שימוש אלה יכלול כל חלק ממנו; ו-(2) כל הוראות תנאי שימוש אלה תחולנה לטובת: (א) חברות בנות או שותפים עסקיים של אלמא, כולל יורשיהם ונמחיהם; (ב) כל ישות השולטת באלמא, לרבות החברה; (ג) כל ישות הנשלטת על-ידי אלמא; ו-(ד) כל ישות הנמצאת בשליטה משותפת עם אלמא. מונחים המפורטים בתנאי שימוש אלה בלשון יחיד יישאו את המשמעות הנתונה להם גם בלשון רבים ולהיפך, ומונחים המוצגים בלשון זכר, נקבה או אחרת יישאו את המשמעות הנתונה להם בכל המינים, אלא אם צוין אחרת במפורש.

עדכון תנאי השימוש

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לשנות תנאי שימוש אלה (להלן: “תנאי השימוש המעודכנים“), מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת בטרם כניסתם לתוקף של תנאי השימוש המעודכנים. אתה מסכים לכך שאנו נודיע על תנאי השימוש המעודכנים באמצעות העלאתם לאתר, והמשך שימושך בשירות לאחר העלאת תנאי השימוש המעודכנים, מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המעודכנים. אנו ממליצים לך לעבור על תנאי השימוש המעודכנים בטרם המשך שימוש בשירות. תנאי השימוש המעודכנים ייכנסו לתוקף לאחר העלאתם לאתר, או במועד אחר כפי שיפורט תנאי השימוש המעודכנים, ויחולו לגבי שימושך בשירות מנקודה זאת והלאה.

מצגים והתחייבות שלך

 1. בעת ביצוע הזמנות ורכישות באתר, הינך מצהיר כי אתה נמצא בגיל משפטי המאפשר לך לבצע עסקאות מכר-מרחוק במדינה בה אתה מתגורר, ולפחות בן שמונה-עשרה (18) שנים על-מנת לעשות שימוש בשירות.
 2. במידה והינך משתמש בשירות בשם ישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), אתה מצהיר כי אתה מורשה לבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור.
 3. אתה מצהיר כי כל המידע שתספק לנו בכל עת יהא אמיתי, מדויק, עדכני ושלם, ואתה מסכים לעדכן מידע זה כפי הנדרש על-מנת לשמור על דיוקו.
 4. אתה מסכים כי לא תעביר, תאסוף או תעשה שימוש בפרטים של לקוחות אחרים.
 5. אתה תהיה אחראי באופן בלעדי על שמירת הסיסמה שלך (ככל שישנה) באופן סודי ומאובטח. בנוסף, אתה תהיה אחראי באופן בלעדי לטלפון, המחשב, המודם וציוד אחר והתוכנה הנדרשים על-מנת להיכנס ולעשות שימוש בשירות ולכל החיובים הדרושים לטובת כניסה ושימוש בשירות כאמור.
 6. אתה מתחייב שלא לעשות איזה מהפעולות הבאות: תעלה לשירות תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום, עירום חלקי, אפליה, הפוגעים בצד שלישי, פורנוגרפיים, בעלי רמיזה מינית, הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי, לרבות, ללא הגבלה, פרטי כרטיס אשראי של אדם אחר, מספר תעודת זהות, ומספרי טלפון או כתובות חסויים. במידה ותבצע איזה מהפעולות המוזכרות לעיל, אנו נהיה רשאים לסיים מיידית את שימושך בשירות.
 7. אינך רשאי לעשות שימוש בשירות לכל מטרה בלתי חוקית או שימוש ללא היתר. אתה מסכים לעמוד בכל הוראות החוקים, התקנות והדין אשר חלה על שימושך בשירות, לרבות וללא הגבלה, חקיקה הנוגעת להגנה על קניין רוחני ופרטיות.
 8. הינך מסכים כי לא תעשה שימוש בכל מכשיר, תוכנה או אמצעי אחר שיפגע בפעולתו התקינה של האתר ו/או בשרתים ו/או ברשתות המחוברות לשירות, ושלא תבצע כל פעולה העלולה לגרום לעומס בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית. בנוסף, אתה מסכים שלא תעשה שימוש בכל רובוט, עכביש, אמצעי אוטומטי אחר או הליך ידני, על-מנת לנטר, לאסוף או להעתיק את האתר או את תוכן אלמא (כהגדרתו בסעיף ‎28 להלן) המאוחסן באתר, או כל היבט או חלק של האתר או של תוכן אלמא, ללא אישורו המפורש ובכתב של נציג מורשה מטעם אלמא המורשה (הסכמה כאמור תיחשב כאילו ניתנה לטובת טכנולוגיית מנועי חיפוש סטנדרטית שמטרתה להפנות לקוחות באינטרנט לאתר).
 9. אתה מסכים שלא תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, באמצעות שימוש בכל קוד מזיק או לא מאושר, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת.
 10. אינך רשאי לפגוע או לשנות את השירות ו/או את האתר, או להציג אתר אחר כאתר הקשור לאלמא באופן מטעה.
 11. אינך רשאי לשלוח הודעות דוא”ל, הערות או לייקים בלתי-רצויים או צורות אחרות של התכתבויות מסחריות או מטרידות (הידועות גם כ”ספאם“) למשתמשי האתר או לכל צד שלישי מטעם האתר, ובמידה ותעשה כן אתה תישא באופן בלעדי בכל התוצאות הנובעות מכך.
 12. אינך רשאי לשנות את התוכן או את קוד האתר, או להתערב בכל דרך אחרת בכל דף המוצג בדפדפן הלקוח או במכשירו הנייד.
 13. אינך רשאי ליצור חשבונות בשירות באמצעים בלתי מותרים, לרבות וללא הגבלה, באמצעות שימוש במכשירים אוטומטיים, תוכנות ייעודיות, רובוטים, עכבישים או אמצעים טכנולוגיים דומים ואחרים.
 14. אינך רשאי לנסות להגביל משתמש אחר מלעשות שימוש בשירות, ולא תעודד או תיצור תנאים להפרת תנאי שימוש אלה.
 15. אתה מסכים כי תבצע באמצעות האתר רק הזמנות לגיטימיות בתום לב לשימושך ולקוחותייך (במקרה של סוכני נסיעות), ולא לצורך כל מטרה אחרת, לרבות וללא הגבלה, למכירה מחדש, הצגה ללא היתר באתרים אחרים, או בכוונה לביצוע ספקולציות, הזמנות שקריות או מרמה, או הזמנות לטובת יצירת ביקוש.
 16. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק באופן מיידי את שימושך בשירות בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי וללא כל הודעה לך בכל מקרה בו יש סיבה המצדיקה פעולה כאמור. במידה ואתה מפר כל חלק של תנאי שימוש אלה, פועל בניגוד לתנאי שימוש אלה או יוצר כל סיכון או חשיפה משפטית לנו, אנו נהיה רשאים להפסיק לספק לך את השירות או כל חלק ממנו ואתה מוותר בזאת ותהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה מאיתנו לעניין זה.
 17. הזמנות באתר
  • אתר אלמא מאפשר לבצע הזמנת נופשים במלון הכוללים לינה וארוחה, וכן מאפשר האתר להזמין כרטיסים למופעים והצגות במרכז האמנויות “אלמא”, לרבות באולם “אלמא” ובאולם ה”קיוב”.
  • כאשר אתה מבקש לבצע הזמנות ולרכוש שירותים דרך האתר, תתבקש לספק לנו את פרטיך האישיים, לרבות שמך המלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי (להלן: “פרטי הרכישה“). פרטי כרטיס אשראי נדרשים על-מנת להבטיח את ההזמנה. לקוחות יכולים לשלם את עלות ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון PayPal, בהתאם לתעריף המתאים המופיע באתר, בעת ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח. הלקוח יקבל מענה אוטומטי בדוא”ל המאשר את ההזמנה לאחר שכל פרטי האשראי אושרו.
  • במקרה של הזמנת שירותי אירוח במלון (להלן: “שירותי אירוח“), שהיית הלקוח תחל (זמן הצ’ק-אין) בימים א’-ו’ (כולל) משעה שלוש בצהריים (15:00) ובמוצ”ש, בימי חג ובצאת חג החל משעה שבע בערב (19:00) ביום המפורט בהזמנה, ותסתיים (זמן הצ’ק-אאוט) בשתיים-עשרה (12:00) בימים א’-שבת (כולל) ביום המפורט בהזמנה.
  • פעוט הינו ילד מגיל לידה ועד לגיל שנתיים (2), וילד הינו מגיל שנתיים (2) עד לגיל שתיים-עשרה (12) שנים, בכל הקשור לשהייה במלון.
  • מספר החדרים במלון מוגבל, ואלמא מציעה חדרים במלון על בסיס זמינותם בלבד. כאשר אישור הזמנה נשלח ללקוח, ההזמנה מאושרת. ללא אישור זה, אלמא לא תהיה מחויבת לספק כל שירות, לרבות חדרים במלון.
  • עליך להדפיס או להציג במכשיר הנייד את אישור ההזמנה לדלפק הקבלה במלון או למחלקת ההזמנות, בעת הגעתך למלון.
  • אלמא וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, במקרה בו נמסר מידע מוטעה ו/או שגוי על ידי הלקוח ו/או במקרה ופרטי הרכישה לא התקבלו במערכת ו/או בגין כל תקלה טכנית או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש שירות דרך האתר. הקלדת פרטי רכישה שקריים הינה עבירה פלילית, וצעדים משפטיים, כולל דרישת שיפוי לטובת אלמא ו/או מי מטעמה, עלולים להינקט כנגד אלה המציגים מידע שקרי.
 18. מדיניות ביטול – שירותי אירוח
  • כל לקוח הרוכש שירותי אירוח במלון אלמא באמצעות האתר (להלן: “שירותי אירוח“), זכאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: “תקנות הגנת הצרכן“), ובאופן ספציפי הוראות סעיף 14ג(ג)(2) וסעיף 14.ג.(ד) לחוק הגנת הצרכן, הקובעים כי הביטול ייעשה בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת מסמך פרטי העסקה; בכפוף לכך, כי הביטול ייכנס לתוקף רק במידה והבקשה לביטול נשלחה לאלמא לפחות שבעה (7) ימי עסקים טרם המועד למתן השירות (להלן: “ביטול אירוח במועדים הקבועים בחוק“).
  • ביטול אירוח במועדים הקבועים בחוק ייעשה בכתב, בפקס, בדואר רשום, בטלפון, בהודעה בעל פה במשרדי המלון, באמצעות האתר, או במשלוח אישי למשרדי אלמא. הודעת הביטול תכלול את פרטי העסקה, שם הלקוח ומספר תעודת הזהות שלו ופרטי אמצעי התשלום שבאמצעותו ביצע את הרכישה. ללא מסירת כל הפרטים הנ”ל, לא ניתן לבטל את העסקה.
  • במקרה של ביטול אירוח במועדים הקבועים בחוק, הלקוח אשר ביצע את ההזמנה יחויב בדמי ביטול (להלן: “דמי ביטול“), אשר יהיו הסכום הנמוך יותר מבין הבאים: (1) סך של חמישה אחוזים (5%) מערך ההזמנה; או (2) מאה (100) ₪; בכפוף לכך, שביטול כאמור לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בין השירות והפרטים שנמסרו ללקוח, כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק הצרכן, ובמידה והביטול נבע מהתקיימותם של התנאים המפורטים בסעיף14ה(א) לחוק הצרכן, לא ייגבו כל דמי ביטול מהלקוח.
  • מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‎1 לעיל, ביטול אירוח במועדים הקבועים בחוק יהיה כפוף לתנאים אלה, אשר יחולו בכל עת ובכל עונות השנה: (1) דמי הביטול ייגבו בהתאם למספר ההזמנות שבוצע בפועל; ו-(2) דמי הביטול ייגבו בגין כל הזמנה שביצע לקוח, ללא תלות במספר החדרים שהוזמן.
  • במקרה של ביטול שירותי הארחה שלא במועדים הקבועים בחוק הגנת הצרכן ובתקנות הגנת הצרכן, קרי במידה והביטול נעשה לאחר ארבעה עשר (14) ימים ממועד ביצוע העסקה או קבלת אישור ההזמנה, או בתוך בתוך שבעה (7) ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן הלקוח יחויב בדמי ביטול מלאים (להלן: “דמי ביטול מלאים“) בשיעור של מאה (100%) אחוזים.
  • אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לבטל או לשנות את התנאים הקשורים לקבלת הזמנות, לרבות המחירים המפורסמים באתר, בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה.
  • כל המחירים המופיעים באתר עשויים להופיע בשקלים חדשים או בדולר ארה”ב (ואם בדולר ארה”ב – בכפוף לשער ההמרה שנקבע לפי השער היציג, כולל עלויות ו/או עמלות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אלמא). מובהר כי המחירים המופיעים באתר בש”ח יכללו מע”מ, ואילו מחירים בדולר ארה”ב אינם כוללים מע”מ, וההוראות הבאות תחולנה: (1) תושבי חוץ בעלי אשרת תייר תקפה יהיו פטורים מתשלום מע”מ, ובמקרה בו תושב חוץ חויב במחיר בש”ח (הכולל מע”מ), והציג לאלמא את אשרת התייר התקפה שברשותו, הוא יהיה זכאי להחזר בגין כל מע”מ ששולם על-ידו; (2) במקרה של הזמנה שבוצעה על-ידי אזרחי ישראל או תושבי חוץ ללא אשרת תייר תקפה, הם יחויבו במע”מ ללא קשר אם הזמנתם בוצעה בש”ח או בדולר ארה”ב; ו-(3) במידה ואזרח ישראלי ביצע את הזמנתו בדולר ארה”ב (אשר אינה כוללת מע”מ), מע”מ יתווסף ויחויב עבור הזמנה כאמור.
  • בקשת הלקוח לביטול עסקה כאמור בסעיפים תהווה את אישורו לכך שדמי הביטול או דמי הביטול המלאים, לפי העניין, ישמשו כפיצוי מלא וסופי בגין הביטול.
  • הוראות סעיף ‎18 זה לא תחולנה לעניין הופעות (כהגדרתן להלן), ותהליך הביטול הנוגע להן יפורט בסעיף ‎19 להלן.
 19. מדיניות ביטול – מופעים והופעות
  • כל לקוח הרוכש כרטיסים למופעים, קונצרטים והצגות (להלן יחד: “מופעים“), יהא זכאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן, ובאופן ספציפי הוראות סעיף 14ג(ג)(2) של חוק הצרכן ותקנה 2.(3) לתקנות הגנת הצרכן, הקובעים כי הביטול ייעשה בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת מסמך פרטי העסקה; בכפוף לכך, כי הביטול ייכנס לתוקף רק במידה והבקשה לביטול נשלחה לאלמא לפחות שבעה (7) ימי עסקים טרם המועד למתן השירות (להלן: “ביטול כרטיסים במועדים הקבועים בחוק“).
  • לאחר ביצוע הזמנה באתר על-ידי הלקוח באמצעות כרטיס אשראי, לא תהיה אפשרות לשנות את אמצעי התשלום, שיטת התשלום (תשלום אחד או תשלומים), את המופע או את מועד המופע.
  • ביטול כרטיסים במועדים הקבועים בחוק ייעשה בכתב, בפקס, בדואר רשום, בטלפון, בהודעה בעל פה במשרדי המלון, באמצעות האתר, או במשלוח אישי למשרדי אלמא. הודעת הביטול תכלול את פרטי העסקה, שם הלקוח ומספר תעודת הזהות שלו ופרטי אמצעי התשלום שבאמצעותו ביצע את הרכישה.
  • במקרה של ביטול כרטיסים במועדים הקבועים בחוק, הלקוח אשר ביצע את ההזמנה יחויב בדמי ביטול (להלן: “דמי ביטול“), אשר יהיו הסכום הנמוך יותר מבין הבאים: (1) סך של חמישה אחוזים (5%) מערך ההזמנה; או (2) מאה (100) ₪; בכפוף לכך, שביטול כאמור לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בין השירות והפרטים שנמסרו ללקוח, כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק הצרכן, ובמידה והביטול נבע מהתקיימותם של התנאים המפורטים בסעיף14ה(א) לחוק הצרכן, לא ייגבו כל דמי ביטול מהלקוח.
  • הרוכש לא יהא זכאי לבצע ביטול כרטיסים במועדים הקבועים בחוק עבור חלק מעסקה מסוימת (לדוגמא – כרטיס אחד מתוך שלושה שנרכשו), ובמקרה זה הרוכש יידרש לבטל את העסקה כולה.
  • ביטול כרטיסים למופעים במועדים שאינם קבועים בחוק, כמפורט בסעיף ‎1 לעיל – יחויב בדמי ביטול מלאים בשווי עלות הכרטיסים.
 20. מתקני המלון והפעילויות
  • מובהר כי תנאי שימוש אלה כוללים אך ורק את תנאי השימוש על השירותים הניתנים באתר האינטרנט בלבד, לרבות בגין הזמנות כרטיסים ושירותי אירוח באמצעות האתר. תנאי שימוש אלה אינם כוללים את כל תנאי השימוש במלון ובמתקניו, וייתכן כי כללים נוספים עשויים להסדיר את האירוח במלון, לרבות במרכז האמנויות, כגון תנאי השימוש בחניון, הוראות השימוש במתקני הספא והבריכה, תנאי השימוש בחדר הכושר וכו’.
  • לצורך השימוש בפעילויות הספורט במלון, לרבות בחדר הכושר, נדרשים אורחי המלון לחתום על הצהרת בריאות (להלן: “הצהרת בריאות“), בטרם השימוש במתקנים ו/או לקיחת חלק בפעילויות כאמור. מבלי לגרוע מנוסח הצהרת הבריאות, אורח הבוחר לעשות שימוש בשירותי הספא ו/או חדר הכושר מוותר בזאת ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה מאלמא במקרה בו נגרם לו נזק במהלך שימוש כאמור, לרבות, מבלי לגרוע, נזק פיזי, כתוצאה ממסירת מידע שקרי, מטעה או בלתי מדויק בניגוד למצגים שהציג במסגרת הצהרת הבריאות.
  • השימוש בחדר כושר מותר מגיל 18 ומעלה, והכניסה למתחם הספא הינו מגיל 16 ומעלה.
 21. קונצרטים, הופעות וכיתות אמן

המלון מציע לאורחיו ולאנשים שאינם אורחי המלון (להלן: “רוכש” או “רוכשים“, לפי העניין) את האפשרות לרכוש כרטיסים לקונצרטים, הופעות וכיתות אמן (להלן יחד: “מופעים” או “מופע“, לפי העניין), ופעילויות אלה תוסדרנה על-ידי התנאים וההוראות המפורטים להלן. מופעים ייערכו באולמות “אלמא” ו”הקיוב” (להלן יחד: “האולמות“), בגלריות, בכיתות אמן ובגינת המלון. כל הוראות ההסכם האחרות תחולנה ללא הגבלה על מופעים, למעט הוראות סעיף ‎18 לעיל.

 • כרטיסים למופעים

לרוכשים תהיה אפשרות להזמין כרטיסים למופעים באמצעים הבאים: (1) בהתאם למופיע באתר; (2) בדלפק הקבלה במלון; או (3) באמצעות טלפון: 04-6300123 (להלן: “כרטיסים“). לכרטיסים למופעים הנערכים באולם “אלמא” יוקצו מקומות ישיבה מסומנים. למופעים הנערכים במועדון “הקיוב”, גלריות, כיתות אמן, בגינה או במקומות אחרים – לא יוקצו מקומות ישיבה מסומנים. במטרה לאפשר למספר הרב ביותר של אנשים ליהנות ממופעים, אלמא מבקשת כי במידה ובחרת לרכוש כרטיס למופע עם מושב מסומן, תעשה כן בצורה שלא תיצור מושבים יחידים בודדים. אלמא שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סידורי הישיבה של רוכשים, אך תודיע לרוכש על שינויים כאמור. אנא שים לב כי רוכש אחד (1) יוכל לרכוש עד עשרה (10) כרטיסים בלבד.

 • תשלומים

תשלומים עבור כרטיסים להופעות יבוצעו באמצעות האתר על-ידי כרטיס אשראי או באמצעות הזמנה טלפונית או באמצעות תשלום בדלפק הקבלה של המלון במזומן או בכרטיס אשראי. במועד ביצוע ההזמנה באתר, הרוכש יחויב במחיר הרכישה המלא עבור הכרטיס. אישור העסקה להזמנת הרוכש בכרטיס האשראי תהיה תנאי מוקדם נדרש לביצוע ההזמנה (במידה ובוצעה בכרטיס אשראי).

חלוקת ההזמנה לתשלומים, ללא ריבית, תהיה אפשרית בהתאם להגבלות הסכום המפורטות באתר לכל מוצר בנפרד.   

 • איסוף כרטיסים

איסוף הכרטיס להופעה יתבצע בדלפק הקבלה של מרכז האמנויות באלמא, כשעה לפני מועד המופע. לטובת איסוף כרטיס שנרכש באתר או בטלפון, הרוכשים יידרשו להציג את כרטיס האשראי שעמו רכשו את הכרטיס, ו/או אמצעי זיהוי.  סטודנטים / גמלאים / תושבי זיכרון אשר רכשו כרטיסים למופע בהנחה, יציגו תעודה רלוונטית  עבור הכרטיס שנרכש בהנחה הרלוונטית .

 1. רשימת התפוצה של אלמא
  • הינך רשאי להירשם באמצעות האתר לרשימת התפוצה של אלמא (להלן: “רשימת התפוצה“), באמצעותה אנו מעדכנים באמצעות דוא”ל על מופעים, מבצעים, הצעות שיווקיות, ושולחים חומרים פרסומיים והטבות מטעם אלמא.
  • בעת ההרשמה לרשימת התפוצה, הינך מצהיר כי אתה מסכים לקבלת חומר פרסומי מאלמא באמצעות דוא”ל, וכי ידוע לך כי באפשרותך לקבל את פרטי מאגר המידע ולהימחק מרשימת התפוצה בכל עת.

תנאים והוראות כלליים  

 1. הינך מסכים כי אנו איננו אחראים להתנהלותו של כל לקוח של המלון. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך אין לנו כל התחייבות, לפקח או להיות מעורבים בסכסוכים בינך ובין לקוחות אחרים.
 2. השירות, לרבות אתר האינטרנט, עשוי לכלול קישור לאתרי אינטרנט אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים. אתה מסכים ומצהיר באופן מפורש כי אנו לא נהיה אחראים בכל צורה לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור. התכתבויות ועסקאות שתבצע עם שירותי צדדים שלישיים המצויים באתר הם בינך ובין צד שלישי כאמור. אנו לא נהיה אחראים לתנאים השימוש או למדיניות הפרטיות של אתרי צד שלישי אלה או לאמצעי זיהוי המשתמש בהם הם עושים שימוש.
 3. אנו עשויים להציג פרסומות וקידומי מכירות כחלק מהשירות, ואתה מסכים כי אנו רשאים להציב פרסומות וקידומי מכירות אלה כחלק מהשירות. האופן, הצורה, המידה והשינויים בפרסומות וקידומי מכירות כאמור תהיה נתונה לשיקול דעתנו הבלעדי.
 4. הינך מצהיר כי אנו רשאים שלא לזהות תמיד שירותים בתשלום, תוכן ממומן ו/או התקשרויות מסחריות ככאלה.
 5. הינך מצהיר כי בכל יצירת קשר עמנו הנוגעת לאלמא, לרבות אך לא רק, משובים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה: (1) אתה לא תהיה זכאי לסודיות בגין יצירת הקשר, ואנו לא נהיה מחויבים להגן על יצירת קשר כאמור מפני חשיפה לצדדים שלישיים; (2) אנו נהיה חופשיים להעתיק, להשתמש, למסור ולהעביר את יצירת הקשר לאחרים ללא הגבלה; ו-(3) אנו נהיה רשאים לעשות שימוש בכל רעיון, קונספט, ידע, תוכן או טכניקות המצויים ביצירת קשר לכל מטרה, לרבות אך לא רק, לטובת פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים ושירותים העושים שימוש במידע כאמור. האמור לעיל, מוגבל רק בקשר למידע אישי מזהה, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות..
 6. השירות מכיל מידע ותוכן השייך באופן בלעדי לנו, או שניתן לאלמא רישיון לעשות בו שימוש מצד שלישי (להלן: “תוכן אלמא“). תוכן אלמא מוגן על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים וחקיקה אחרת, ואלמא הינה הבעלים ושומרת לעצמה את כל הזכויות והקניין בתוכן אלמא ובשירות. אתה לא תהיה רשאי להסיר, לשנות או לגלות כל זכות יוצרים, סימן מסחר, סימן שירות או זכויות קנייניות אחרות המלוות או שנעשה בהן שימוש בתוכן אלמא ואתה לא תייצר מחדש, תשנה, תבצע הנדסה לאחור, תתאים, תכין יצירות נגזרות, תופיע, תציג, תפרסם, תפיץ, תשדר, תמכור, תעניק רישיון או תנצל בדרך אחרת את תוכן אלמא, למעט בהתאם לשימוש בחלק של תוכן אלמא, שהותר לסוכני נסיעות לשימוש למטרות עסקיות באישור אלמא בלבד. לא מוענק לך כל רישיון או זכות בתוכן אלמא או בשירות או בכל חלק מהם.
 7. השם והלוגו של אלמא מוגנים בזכויות יוצרים, ולא ניתן להעתיקם, לחקותם או לעשות בהם שימוש, בשלמותם או בחלקם, ללא אישורה מראש ובכתב של אלמא. בנוסף, כל הכותרות, גרפיקות שעוצבו במיוחד, אייקונים לכפתורים ומאפיינים שעוצבו באופן מיוחד הם סימני שירות, סימני מסחר ו/או עיצוב מסחרי של אלמא, ולא ניתן להעתיקם, לחקותם או לעשות בהם שימוש, בשלמותם או בחלקם, ללא אישורה מראש ובכתב של אלמא.
 8. אתה מסכים כי לא תעשה כל מעשה או מחדל, במישרין או בעקיפין, העלולים לסכן, להשפיע לרעה על התוקף או על הזכות לאכוף או פוגעים באיזה מזכויותינו, קנייננו או האינטרסים בשירות, בתוכן אלמא, באתר או בתוכנה, לרבות אך לא רק, רכיביהם והשיטות הכלולות בהם, כל המידע המסופק בשירות או כל רכוש, קניין רוחני וזכויות קנייניות הקשורות אליהם (להלן יחד: “זכויות אלמא“). אתה מסכים עוד כי לא תתנגד או תתקוף כל בקשה שלנו ו/או של כל הגופים הקשורים אלינו בקשר לזכויות אלמא, בכל תחום שיפוט או בהתאם לכל חוק ו/או אמנה, ותסייע לנו או לכל גוף הקשור אלינו בכל תהליך כאמור, לרבות על-ידי חתימה על כל מסמך נדרש.
 9. תוכן אלמא עשוי להכיל אי-דיוקים טכניים או טעויות הקלדה, לרבות אך לא רק, אי-דיוקים הקשורים לתמחור או זמינות לגבי הזמנתך. מבלי לגרוע מתניות הפטור והגבלת האחריות המפורטות להלן, אלמא לא תהא אחראית בגין איזה אי-דיוקם כאמור, טעויות או מחדלים ולא תישא בכל התחייבות לכבד הזמנות או להתייחס מידע שהושפע מאי-דיוקים כאמור. אלמא שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, תיקונים, ביטולים ו/או שיפורים לתוכן אלמא, למוצרים ולשירותים המתוארים במידע כאמור, בכל זמן וללא הודעה מראש, לרבות לאחר אישורה של עסקה כלשהיא.
 10. דפים ו/או חלקים מסוימים באתר עשויים להיות מוגבלים לכניסה לסוכני נסיעות או למורשים אחרים. המידע והתוכן המצוי בדפים ו/או חלקים מוגבלים כאמור הינו חסוי, ייחשב כחלק בלתי נפרד מתוכן אלמא ומסופק למטרות עסקיות בלבד. אנו שומרים לעצמנו את הזכות למנוע כניסה, או שימוש בדפים ו/או חלקים מוגבלים אלה במקרים בהם אנו נקבע כי שימוש או גישה כאמור מפריעים לפעילות האתר או גורמים ליתרון מסחרי לצדדים שלישיים הפוגע באלמא.
 11. בכוונתנו לשמור על השירות זמין בכל עת. עם זאת, עלולים להיות מקרים בהם השירות יופרע, לרבות אך לא רק, למטרת תחזוקה מתוכננת או שדרוגים, לטובת תיקוני חירום או כתוצאה מכשל בפעילות האינטרנט, תקשורת ו/או הציוד.
 12. פטור מאחריות
  • האתר, כולל תוכן אלמא, מסופק על בסיס “AS IS”. עם שימושך באתר הינך מסכים כי לאלמא ו/או מי מטעמה, לרבות עובדיה, מנהליה, הדירקטורים שלה, נושאי משרה בה ו/או גופים הקשורים אליה לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לכל שימוש מכל סוג שהוא באתר, לרבות לנושאים הבאים: (1) שירות המכירה; (ב) תוכן אלמא; (ג) אבטחת האתר. בנוסף, הינך מסכים לפטור את אלמא ו/או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לאופן השימוש באתר, לרבות אי התאמת מערכת ההפעלה לאתר, פעילות תקינה ללא הפרעה, אינטגרציית המערכת או הגנה מפני וירוסים.
  • מובהר בזאת כי אלמא ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי האתר והשירותים המוצעים בו יפעלו ללא תקלות או הפרעה; שהתקלות שיתגלו בו תתוקנה; או שהאתר והשרתים המכילים את המידע הכלול בו מוגנים מפני רכיבים מזיקים, לרבות אך לא רק, וירוסים.
  • הינך מצהיר כי שימושך באתר הוא באחריותך הבלעדית. אלמא ו/או מי מטעמה אינם מעניקים כל מצג או הצהרה כי המידע (לרבות הוראות) באתר הינו מדויק, מלא או מועיל, ואינם מתחייבים ששימושך בשירות הינו בהתאם להוראות החוק בתחום שיפוט מסוים. בעת שימושך באתר הינך מצהיר שכל פעילותך הינה חוקית בתחום השיפוט ו/או במדינה שבהם אתה נמצא.
 13. הגבלת אחריות; ויתור
  • אלמא ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך בגין כל אובדן, או נזק מכל סוג שהוא (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, מסחריים, עונשיים, מקריים או תוצאתיים) הקשורים, במישרין או בעקיפין, ל: (א) האתר והשימוש בו; (ב) תוכן אלמא; (ג) שימושך, או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו; (ד) כל פעולה שנעשתה בקשר עם חקירה מטעמנו או מטעם רשויות אכיפת החוק הנוגעת לשימושך או לשימוש צד שלישי אחר בשירות; (ה) כל פעולה שנעשתה בקשר עם זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות; (ו) כל טעות או מחדל בהפעלת האתר; או (ז) כל נזק למחשבו, מכשירו הנייד או ציוד אחר או טכנולוגיה של משתמש באתר, לרבות אך לא רק, נזקי אבטחה או נזקים הנגרמים כתוצאה מוירוסים, באגים, התערבות מכוונת, מרמה, טעות, מחדל, הפרעה, תקלה, עיכוב בהפעלה או בתשדורת, כשל במערכת המחשב או ברשת, או כל כשל טכני או אחר, לרבות אך לא רק, נזקים בגין רווחים אבודים או הסכמים שלא נחתמו, הפסד חשבונות, אובדן מוניטין, אובדן מידע, עצירת עבודות, זמן הנהלה או עבודה שהושקע, דיוק התוצאות או כול אי-תפקוד אחר, בין אם היה ניתן לצפותו, לרבות אם אלמא ו/או מי מטעמה היו מודעים או היה עליהם לדעת על האפשרות לנזקים כאמור, בין אם בהסכם, רשלנות, אחריות מוחלטת או בנזיקין (לרבות, אך לא רק, בין אם נגרמה כולה או בחלקה ברשלנות, מעשים מעבר לשליטת הצדדים, כישלון אמצעי תקשורת, גניבה או אובדן).
  • אלמא ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד אחר בגין אובדן, נזק או פגיעה, לרבות אך לא רק, מוות או פציעה אישית. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים את ההחרגה או ההגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים ובתחומי שיפוט אלה ההחרגה וההגבלה לא תחול לגביך. בכל מקרה, אחריותם הכוללת של אלמא ו/או מי מטעמה כלפיך לכל נזק, אובדן או כל טענה לא תעלה על סכום של 250 ₪.
  • הינך מסכים כי במידה ותישא בנזקים, אובדן או פגיעות הנובעות ממעשינו או מחדלינו, הנזקים, בכל מקרה לא תהיה זכאי לבקש צו מניעה המונע את השימוש באתר, בשירותים המוצעים באתר, ברכוש, במוצר או בתוכן אחר השייך או נשלט על-ידי אלמא, ולא תהיה לך כל זכות להצטרף או לעכב את הפיתוח, הייצור, ההפצה, הפרסום, ההצגה או השימוש באתר, ברכוש, במוצר, בשירות או בתוכן אחר השייך או נשלט על-ידי אלמא.
  • בגישה או בעשיית שימוש בשירות אתה מבין, כי הינך מוותר על זכויותיך בקשר לטענות שאינן ידועות לך במועד זה.
  • אלמא ו/או מי מטעמה אינם אחראים לפעולות, תוכן או מידע של צדדים שלישיים, והינך משחרר את צדדי אלמא מכל טענה לנזקים, ידועים או שאינם ידועים, הנובעים או קשורים לטענה כנגד צדדים שלישיים כאמור.
  • הפטור, הגבלת האחריות והוויתור הכלולים המפורטים לעיל, לא יחולו בגין נזקים שיגרמו עקב נזקי גוף ו/או נזקי מרמה ו/או מצגי שווא ו/או בגין כל אחריות אחרת, שלא ניתן להגבילן בהתאם להוראות החוק.
 14. שיפוי

הינך, וכל מי הפועל בשמך או מטעמך, מסכים כי (בהתאם לבקשתנו) תשפה את אלמא ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, אחריות, נזקים, אובדן ו/או הוצאות, לרבות אך לא רק, הוצאות שכ”ט עו”ד ועלויות, הנובעות או קשורות בכל דרך עם איזה מהבאים (כולל כתוצאה מפעילויותיך הישירות באתר או אלה המבוצעות מטעמך): (1) גישה או שימוש באתר; (2) הפרה או הפרה לכאורה של תנאי שימוש אלה; (3) הפרת זכויות צד שלישי, לרבות אך לא רק, כל זכות קניין רוחני, פרסום, סודיות, קניין או פרטיות; (4) הפרת חוקים, תקנות, פקודות, צווים או הוראות של כל הרשויות הממשלתיות או מעין-ממשלתיות, לרבות אך לא רק, רשויות רגולטוריות, אדמיניסטרטיביות או מחוקקות; או (5) כל מצג שווא. אתה תשתף פעולה כפי שתידרש על ידי אלמא ו/או מי מטעמה בהגנה כנגד כל טענה כאמור. אלמא שומרת לעצמה את הזכות לנהל את ההגנה ולשלוט בכל עניין הקשור לשיפוי מטעמך, ואתה לא תתפשר בכל עניין כאמור, אלא בהסכמת אלמא מראש ובכתב.

 1. קדימות מסמכים

במקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מדיניות פרטיות זו או הוראות תנאי השימוש, ההוראה המיטיבה ביותר עם אלמא היא שתגבר בכל עניין, ואתה מוותר בזאת ותהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה מאלמא לעניין זה.

 1. הדין החל; סמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחול הדין הישראלי, ללא התייחסות לעקרונות סתירה בין חוקים. לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל סכסוך הנובע מביצוע או פרשנות תנאי שימוש אלה. אתה לא תתנגד לסמכות השיפוט או למקומה מכוח חוסר סמכות שיפוט אישית, פורום בלתי נאות או מכל טעם אחר. אתה מסכים עוד כי אמנת האו”ם לגבי מכירת סחורות בינ”ל לא תחול על תנאי שימוש אלה.   

 1. הודעות

הודעות אלייך תימסרנה בדוא”ל או בדואר רגיל. השירות עשוי לספק הודעות על שינוי בתנאים או בעניינים אחרים באמצעות הצגת הודעות כאמור או קישורים למסמכים המעודכנים בשירות. הודעות אלינו תישלחנה בדואר רשום לכתובת: מלון אלמא, רח’ יאיר 1 זכרון יעקב 309420. משלוח בפקסימיליה או בדוא”ל יהיה מספק וייחשב כאילו נתקבל עם אישור אלקטרוני או עם קבלת ההודעה.

 1. הגבלות טריטוריאליות

המידע המסופק בשירות אינו מיועד להפצה או לשימוש על-ידי כל אדם או יישות בכל תחום שיפוט או מדינה אשר הפצה או שימוש כאמור מנוגדים להוראות החוק או דורשים מאיתנו רישום השירות או כל חלק ממנו בתחום שיפוט או מדינה כאמור. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את זמינות השירות או כל חלק ממנו, ולהגביל את כמויות התוכן, תכנית, מוצר שירותים או מאפיינים אחרים המסופקים על-ידינו.

 

 

הסכם נפרד בענין התיישנות

(בהתאם לסע’ 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958

אתה מסכים כי כל טענה שיש לך הקשורה או נובעת מיחסיך עם אלמא תוגש בתוך שנה אחת מיום היווצרותה. כל טענה שתוגש בכל מועד מאוחר יותר משנה אחת כאמור, תהיה חסרת תוקף.